مسابقه با توکا
سفره با توکا

یک مسابقه طلایی

#سفره ـ با ـ توکا

بیاید با هم یک مسابقه برگزار کنیم، اسم مسابقه سفره با توکا، شرایط این مسابقه بر این اساس است که شما ابتدا باید یک نوشابه فراسود مند توکا را تهیه کرده، با اصول سفره آرایی که در مقاله آن را اعلام کردیم چیدمان سفره ی خودمان را انجام دهیم و با تکنیک های خلاقانه از آن عکس بگیریم.

سپس آن را در هشتگ #  سفره ـ باـ توکا قرار بدهیم و صفحه ی توکا را نیز تگ کنیم

مراحل مسابقه به صورت زیر می باشد:

  • یک نوشابه فرا سودمند توکا تهیه کنید
  • سفره آرایی
  • عکاسی
  • قرار دادن در هشتگ # سفره ـ با ـ توکا
  • تگ کردن صفحه توکا

با ده جایزه ی نقدی با هم مسابقه دهیم.